baner biblioteki miejskiej w Jordanowie

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,
mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła".

Jan Wiktor

Biblioteka rozpoczęła swą działalność w marcu 1948 r. w jej zbiorach znalazło się wtedy 638 tomów w ramach Towarzystwa Szkoły Ludowej. Pierwszą siedzibą biblioteki była Baszta w budynku jordanowskiego sądu. W późniejszym czasie wielokrotnie ją przemieszczano. Jesienią 1989r. bibliotekę przeniesiono do budynku będącego własnością Miasta-przy ulicy Piłsudskiego Nr 25, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 115 m 2, dysponuje 14 miejscami czytelniczymi i obecnie posiada księgozbiór/ złożony odpowiednio ze wszystkich dziedzin literatury naukowej, pięknej, fantastyki po bajki dla najmłodszych/ w ilości ponad 24 000 woluminów. Rocznie z zasobów biblioteki korzysta ponad 1000 stałych czytelników z przewagą młodzieży i studentów wypożyczając rocznie ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Największym powodzeniem cieszą się nowości wydawnicze ze wszystkich dziedzin. W czytelni biblioteki udostępnia się nieodpłatnie dostęp do Internetu /3 stanowiska/, w ramach Projektu "Rozwój usług publicznych opartych na ICT w Gminie Miasto Jordanów" zadanie: „Budowa instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku Ratusza położonego na działce nr ewid. 5874 w Jordanowie wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Miasta”, Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór o charakterze uniwersalnym, jednocześnie dysponuje rozbudowanym i na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem regionalnym promując zarówno piękno okolic jak i samego Miasta Jordanowa.

Biblioteka prenumeruje takie czasopisma jak: Polityka, Angora, Do Rzeczy, Newsweek, które są także wypożyczane Czytelnikom. Otrzymujemy bezpłatnie : Echo Jordanowa, Nieznany Świat.

Biblioteka czynna jest w:

Dzień Godzina
Poniedziałki 8:00-14:00
Wtorki 8:00-17:00
Środy 8:00-17:00
Czwartki 8:00-14:00
Piątki 8:00-17:00
Soboty 8:00-13:00

Biblioteka odgrywa ważną rolę w zakresie działalności kulturalno-oświatowej na terenie Jordanowszczyzny. Biblioteka działa w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Jordanowa Nr XXII/182/2016 z dnia 21 listopada 2016r. Jest finansowana z budżetu Miasta, z dochodów własnych. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą zamówić książki telefonicznie. Zostaną one dostarczone przez bibliotekarza na adres zamawiającego. Proszę zamawiać książki pod nr telefonu 18 26-75-106.

Mała książka - Wielki Człowiek

Z przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu " Mała książka - Wielki Człowiek" skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.Już od września bieżącego roku każdy trzylatek, który odwiedzi jordanowską bibliotekę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajduje się również broszura dla Rodziców "Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka". Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej 1 książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę.Po uzyskaniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie. Liczymy, że dzięki przystąpieniu do projektu ,czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci a biblioteka będzie postrzegana jako miejsce gdzie Mały Człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Biblioteka , dzięki akcji bedzie odbierana jako miejsce przyjazne, w którym mozna czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Logotyp Fundacji Orange Certyfikat Miejsce Przyjazne Maluchom